Rototuna Primary School

Important Messages

Ko Rototuna Te Kura Pai              Rototuna is an Excellent School

Kia kaha, kia toa, kia manawanui    Be strong, be bold, be brave

Kia kaha, kia toa, kia manawanui    Be strong, be bold, be brave


Waikato, Taupiri, Ko Tainui              Waikato, Taupiri, Ko Tainui

Ngāti Wairere e te iwi                      Ngāti Wairere the local tribe who                       

Te mana e, mo tēnei rohe               Have authority over this area


Te Turanga o Koura e                     Te Turanga o Koura 

He ingoa tapu o nehe rā                 Is the traditional name 

Tuku iho mai mō tenei kainga         Passed down for this place


Kia kaha, kia toa, kia manawanui   Be strong, be bold, be brave

Kia kaha, kia toa, kia manawanui   Be strong, be bold, be brave


Ko Rototuna te kura pai                  Rototuna is an excellent school

He mātauranga te tino whai            Which pursues knowledge 

Mo ngā tauira                                  To help the students

O Rototuna                                      Of Rototuna


Kōwhai, Kauri, Rimu, Tawa             Kōwhai, Kauri, Rimu, Tawa

Kahikatea, Rata me te Tōtara         Kahikatea, Rata and Tōtara

Mānuka                                           Mānuka 

Ngā wāhanga                                  Are the hubs


Kia kaha, kia toa, kia manawanui   Be strong, be bold, be brave

Kia kaha, kia toa, kia manawanui   Be strong, be bold, be brave


He mahi tino whakahirahira            The most important work

Mā ngā kaiako e tipu e rea              For our teachers is to grow

Nō ngā hau e whā o tēnei ao          Understanding of the world


Kōrero, arahi, mahitahi                    To speak to lead to work together

Whakaaro me te arataki                  To think and to guide are

Ngā pūkenga e, o tēnei kura           The skills of this school


Kia kaha, kia toa, kia manawanui   Be strong, be bold, be brave

Kia kaha, kia toa, kia manawanui   Be strong, be bold, be braveWords by Maui Hudson